Help! Ik ben digibeet

wat zijn digibeten

Digibeten zijn mensen die niet met een computer en internet, een smartphone of een tablet en apps om kunnen gaan. Of daar heel erg veel moeite mee hebben. In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen digibeten, waarvan 1,2 miljoen nog nooit internet hebben gebruikt.

Dit kan problemen opleveren voor hun persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en toegang tot: belangrijke informatie, maatschappelijke voorzieningen (bijv. uitkeringen aanvragen) en -diensten zoals bijv. de zorg.

Gezondheidszaken worden steeds vaker via de computer geregeld. En het contact met huisarts of ziekenhuis verloopt steeds meer digitaal. Via patiëntenportals, gezondheidsapps en beeldbellen met de dokter.  

De overheid biedt de échte digibeten (lees: degene die wel wíllen maar niet kúnnen) geen reëel, werkbaar en goed alternatief aan om als volwaardig mens (met respect voor het individu én individuele beperkingen en on-mogelijkheden) mee te kunnen doen in de steeds verder digitaliserende maatschappij. lees meer…

Sociale-, maatschappelijke- en economische uitsluiting en -achterstelling is voor velen al een feit. Of het ligt op de loer.

de gevolgen van digibetisme zijn groot

Digibetisme kan verschillende gevolgen hebben voor mensen. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

beperkte toegang tot informatie:

Digibeten kunnen moeite hebben met het vinden van informatie online, waardoor ze mogelijk minder toegang hebben tot kennis en nieuws. Dit kan hun vermogen om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen beperken.

verminderde communicatie en sociale isolatie:

In een steeds digitalere samenleving kan digibetisme leiden tot moeilijkheden bij het gebruik van sociale media, e-mail of instant messaging. Dit kan leiden tot verminderde communicatiemogelijkheden en sociale isolatie, vooral als veel mensen om hen heen digitale communicatiemiddelen gebruiken.

beperkte kansen op werkgebied:

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Digibeten kunnen moeite hebben om gelijke tred te houden met de technologische vereisten op de werkplek, waardoor hun kansen op werk en carrièreontwikkeling beperkt kunnen worden.

kwetsbaarheid voor online oplichting en misbruik:

Digibeten kunnen vatbaarder zijn voor online oplichting, phishing-aanvallen en andere vormen van digitale misbruik. Ze hebben mogelijk minder kennis en vaardigheden om zichzelf te beschermen tegen online bedreigingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat digibetisme niet in alle gevallen onoverkomelijk is. Met de juiste ondersteuning, training en oefening kunnen de meeste mensen hun digitale vaardigheden verbeteren en beter aansluiting vinden bij de digitale wereld. Maar dat geldt lang niet altijd en ook niet voor iedereen.

hulp aan digibeten schiet te kort

De overheid erkent het zelf al wel. De hulp aan digibeten schiet te kort! Je leest het hele artikel hier.

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/hulp-aan-de-digibeten-schiet-te-kort/

Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan voor hulp of durft om hulp te vragen. Ook is de hulp niet altijd afgestemd op de behoeften, wensen en/of mogelijkheden van de digibeten zelf. Bovendien moeten digibeten soms hun privacy opgeven om hulp te krijgen, bijvoorbeeld door hun wachtwoorden of DigiD te delen met anderen.

waar kun je terecht als digibeet

Hulp met computers en internet; waar kun je terecht als digibeet? Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden aan digibeten. (Zo kun je bijv. voor ondersteuning terecht bij de bibliotheek of bij SeniorWeb.)

Wij zijn echter van mening en ervan overtuigd dat, alle goede bedoelingen ten spijt, een volslagen digibeet hier niet echt mee geholpen is. Hoe kun je een digibeet dan wél op een goede en effectieve manier helpen? Wij van digibeet-NL zeggen hier het volgende over. Lees meer…

digibeet NL

digibeet-NL helpt digibeten op weg als ze de moed bij elkaar geraapt hebben om een einde te maken aan het eigen digibetisme. Als ze de stoute schoenen hebben aangetrokken om het digitale pad te bewandelen. Maar ook daarna helpt digibeet-NL je nog. We doen dat graag. Maar zijn daarvoor wel afhankelijk van de steun van het publiek en beschikbaarheid van de ervoor benodigde mensen en middelen.

We zijn nog opzoek naar mensen (vrijwilligers) en (financiële) middelen om ons werk te kunnen blijven voortzetten, uit te breiden en zo mogelijk intensiveren. Daarvoor zijn wij aangewezen op, en geheel afhankelijk van ook jouw steun. Dus doneer!

beleidsbepalers vaak zelf onkundig

Opvallend is dat onder de beleidsbepalers en in de politiek maar weinig mensen zitten met een uitgebreide kennis van digitale zaken en ict. Nederland wordt geregeerd door digibeten – BNNVARA

ANBI verklaring